Privacy-statement

Nijland Verkeersscholen is een grote regionale rijschool in de regio Zuid-Oost Drenthe. Al meer dan 60 jaar zijn wij een toonaangevende rijschool in de branche. Voor het uitvoeren van rijlessen, examens, cursussen en financiële administratie worden de gegevens bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nijland Verkeersscholen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, CBR-nummer en het Kiwa-nummer.

Waarom we je gegevens gebruiken

Nijland Verkeersscholen verwerkt de persoonsgegevens voor het registreren en plannen van examens bij het CBR en in de uitvoering van een rijopleiding. Voorbeeld: het versturen van een mail met een gewijzigde planning. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten, deze persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Tenzij Nijland Verkeersscholen op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Persoonsgegevens en machtigingen opvragen/wijzigen/verwijderen

Indien je niet meer op prijst stelt dat de rijschool jouw persoonsgegevens bewaard en/of de opgegeven CBR machtiging kun je deze informatie opvragen, wijzigen en/of verwijderen door te mailen naar info@verkeersschoolnijland.nl of een brief te sturen naar:

Nijland Verkeersscholen  
t.a.v. Administratie
Vastenow 93
7885 AN Nieuw-Dordrecht

Delen met anderen

Nijland Verkeersscholen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

Nijland Verkeersscholen neemt jouw persoonsgegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, stel ons daarvan op de hoogte door een mail te sturen naar info@verkeersschoolnijland.nl. Tevens is het mogelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte te stellen door gebruik te maken van dit formulier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wat gebeurt er als ik de gegevens niet deel?

Nijland Verkeersscholen zal dan niet in staat zijn de volledige dienstverlening te kunnen leveren. Voor het plannen van examens zijn de persoonsgegevens cruciaal.

Cookies

Nijland Verkeersscholen gebruikt cookies om het bezoek en gebruik op de website te monitoren. Nijland Verkeersscholen  houdt geen individuele gegevens over bezoekers bij. De gegevens worden geaggregeerd en derhalve niet te herleiden tot een individu.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Nijland Verkeersscholen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving. Meer informatie over persoonsgegevens zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contact

Fysiek adres:
Vastenow 93
7885 AN Nieuw-Dordrecht

Digitale contact gegevens:
📧:            info@verkeersschoolnijland.nl
☎️:            0591-312840

WhatsApp