Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden

Optimaal (kosten)efficiënt gebruik maken van alle brandstofbesparende mogelijkheden van moderne bedrijfsvoertuigen staat centraal in deze cursus.

De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. Deze cursus haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Theorie

Het theoretische gedeelte kunt u thuis volgen via E-Learning, de duur van dit is slechts 4.5 uur.
Wat wordt er behandeld tijdens de theorie module?

 • Veilig rijgedrag
 • Gedrag andere weggebruikers
 • Technische veiligheidssysteem
 • Denken en doen bij ongevallen
 • Hulpverlening van ongeval

Praktijk

Tijdens de praktijk wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Achtergronden en principes van zuinig rijden
 • Effecten en resultaten van economisch rijden
 • Toepassen van de HNR rijstijl
 • Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende
  technologie en hulpmiddelen

Onze moderne voertuigen rijdend

Onze moderne voertuigen rijdend

HNR met E-Learning

HNR met E-Learning

Nijland op Facebook

Justin Plas, Bram Boelens, Brian Visser en Xander Bos zijn ook geslaagd voor hun AVB!! Gefeliciteerd allemaal!! 😎🎉🎉

Mart van der Molen is geslaagd voor zijn autorijbewijs!! Gefeliciteerd!! 🚗💨🎉🎉

Mitchell de Jonge en Jeroen Peters zijn geslaagd voor hun AVB!! Gefeliciteerd!! 😎🎉🎉

Mira Beijlen is geslaagd voor haar motorrijbewijs!! Gefeliciteerd!! 🏍️💨🎉🎉

Carlijn Mensen is geslaagd voor haar autorijbewijs!! Gefeliciteerd!! 🚗💨🎉🎉

Het voor deel van E-Learning;

 • De E-learning is door jou als chauffeur te volgen waar en wanneer jij wil
 • Productiviteitsverlies wordt beperkt
 • Je zit 10 uur in de klas i.p.v 35 uur
 • De uren-in-de-klas kunnen eventueel ’s avonds of op zaterdag worden gevolgd.
 • De cursuskosten zijn lager doordat de docent niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. E-learning biedt nieuwe didactische mogelijkheden; sketches, animaties en vraag- en antwoord spellen versterken het leereffect. Iedere nascholingscursist krijgt hulp en support van een digitale coach
WhatsApp