Klacht melden

Wij vinden het belangrijk onze kwaliteit hoog te houden. Wij doen ons best om een goede service en kwaliteit te bieden, maar uiteraard kan er altijd iets fout gaan. Om problemen goed af te handelen vragen wij u om het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen en naar ons te versturen.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich èèn of meerdere keren voorgedaan?

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Indien relevant: Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Verklaart u bovenstaande naar waardheid te hebben ingevuld?

WhatsApp