Theoretische cursussen E-Learning

Het  nascholingspakket bestaat uit 5 modules. In die modules komen alle verplichte onderwerpen aan bod. Hierdoor steken uw chauffeurs er écht iets van op en worden ook voor uw bedrijf vele voordelen bereikt.

 • Brandstofbesparing
 • Toename van de verkeersveiligheid
 • Afname van schades
 • Bijdrage aan verlaging van ziekteverzuim
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Imagoverbetering


Nijland Verkeersscholen werkt bij de nascholen nauw samen met VTO-partners.

Het VTO nascholingspakket is ontwikkeld op basis van ervaring in elk deelgebied van het vak. Het bedrijf VekaBest ontwikkelt en produceert al meer dan 40 jaar gespecialiseerde leermiddelen voor verkeer en vervoer. De inbreng van externe specialisten heeft onze nascholing sterk en doeltreffend gemaakt. De uitvoering van het klassikale gedeelte en de praktijkles zijn in handen van de VTO partners. Zij voldoen aan de vereiste kwalificatie. Je vindt VTO partners verspreid over heel Nederland. Wie de betrokkenheid van VTO kent, begrijpt dat het nascholingspakket voldoet aan alle eisen die de richtlijn stelt.

Uniek voor de onze nascholing is de mogelijkheid om 22,5 uur van de 35 uur via E-learning te volgen. E-learning biedt veel voordelen:

 • De E-learning is door jou als chauffeur te volgen waar en wanneer jij wil
 • Productiviteitsverlies wordt beperkt.
 • Je zit niet 35 uur in de klas maar slechts 10 uur.
 • De uren-in-de-klas kunnen eventueel ’s avonds of op zaterdag worden gevolgd.
 • De cursuskosten zijn lager doordat de docent niet fysiek aanwezig hoeft te zijn E-learning biedt nieuwe didactische mogelijkheden; sketches, animaties en vraag- en antwoord spellen versterken het leereffect. Iedere nascholingscursist krijgt hulp en support van een digitale coach.

 

 Module 1                         Professionele verkeersdeelname. 
Module 1 - U45 - Professionele verkeersdeelname & actuele verkeersregels. Het verkeer in Nederland en Europa stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de chauffeur. Deze cursus behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen
- Rijmanoeuvres
- Rijden onder lastige omstandigheden
- Krachten die inwerken op voertuig en lading

 Module 2                        Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden
U14 Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden Deze cursus benadert laagdrempelig en praktijkgericht de kennis en vaardigheden die een moderne chauffeur moet hebben om als visitekaartje van het bedrijf te functioneren. Persoonlijke presentatie, effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan centraal.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Representativiteit en beroepshouding
- Een gezonde geest in een gezond lichaam
- Omgaan met klachten en lastige situaties
- Feedback geven en ontvangen
 Module 3A                      Professionele verkeersdeelname. 
HNR met E-Learning Optimaal (kosten)efficiënt gebruik maken van alle brandstofbesparende mogelijkheden van moderne bedrijfsvoertuigen staat centraal in deze cursus. De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. Deze cursus haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Achtergronden en principes van zuinig rijden
- Effecten en resultaten van economisch rijden
- Toepassen van de HNR rijstijl
- Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende
   technologie en hulpmiddelen

 Module 3B                      Rijoptimalisatie
BBS Traininig met E-Learning Het verkeer in Nederland en Europa stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de chauffeur. Deze cursus behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.


Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen
- Rijmanoeuvres
- Rijden onder lastige omstandigheden
- Krachten die inwerken op voertuig en lading

 Module 4                         Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid
Module 4 - U45 - Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid Deze cursus stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven. Deze cursus geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Leefstijl
- Alcohol, drugs en medicijnen
- Stressfactoren van het moderne leven

 Module 5                         laden & Lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf
Module 5 - U45 - Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf Deze cursus behandelt de wet- en regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en ladingzekeren omdat dit vaak voor chauffeurs een lastig pakket is. Deze cursus herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficiënt en veilig vervoeren van lading.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Krachtenwerking op lading en voertuig
- Methodes van ladingzekeren en de toepassing ervan
- Risico’s tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres

 

 

Code95 met E- Learning

Code95 met E- Learning

Het voor deel van E-Learning;

 • De E-learning is door jou als chauffeur te volgen waar en wanneer jij wil
 • Productiviteitsverlies wordt beperkt
 • Je zit 10 uur in de klas i.p.v 35 uur
 • De uren-in-de-klas kunnen eventueel ’s avonds of op zaterdag worden gevolgd.
 • De cursuskosten zijn lager doordat de docent niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. E-learning biedt nieuwe didactische mogelijkheden; sketches, animaties en vraag- en antwoord spellen versterken het leereffect. Iedere nascholingscursist krijgt hulp en support van een digitale coach

 

WhatsApp