ADR Cursussen

ADR Basis

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van het ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat). Er kunnen aanvullende examens worden gedaan voor het vervoer van enkele specifieke soorten gevaarlijke stoffen.

Geldigheidsduur

  • Het ADR-certificaat is vijf jaar geldig

Voorwaarden examen ADR-Basiscertificaat

Om het ADR-Basiscertificaat aan te vragen, moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Opleiding

Voordat u examen mag doen moet u een opleiding hebben gevolgd bij een door het CBR erkende opleider, Nijland Verkeersscholen

Examen ADR basis (ADRB)

Om het ADR-Basiscertificaat te halen moet u slagen voor het basisexamen.

Wat wordt er getoetst ?

U krijgt onder andere vragen over:

  • belangrijke soorten van gevaar
  • informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
  • kenmerking, etikettering en oranje borden

ADR Tank

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR opleidingscertificaat voor bestuurders. Naast het basisexamen zijn er aanvullende examens voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Uw heeft het ADR-certificaat met specialisatie vervoer in tanks nodig als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren in tankauto’s en tankcontainers. Specialisaties worden opgenomen op het ADR-certificaat.

Geldigheidsduur

  • Het ADR-certificaat is vijf jaar geldig
  • De geldigheidsduur van de specialisatie is altijd gelijk aan de geldigheid van het basiscertificaat

Voorwaarden ADR-certificaat met specialisatie vervoer in tanks

Om uw ADR-certificaat met specialisatie vervoer in tanks te halen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Opleiding

Voordat u examen mag doen moet u een opleiding hebben gevolgd bij een door het CBR erkende opleider, Nijland Verkeersscholen

Examen ADR basis (ADRT )

Om het ADR-Tank examen te mogen doen moet u wel in het bezit zijn van een geldig ADR-Basis kwalificatie.

Wat wordt er getoetst ?

U krijgt onder andere vragen over:

  • het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
  • specifieke voorschriften voor de voertuigen / tanks

Cursus Duur

  Tijdsduur Punten nascholing
ADR Basis 5 Dagdelen 14 Punten
ADR Basis+Tank 7 Dagdelen 21 Punten
ADR Basis verlenging 3 Dagdelen 7 Punten
ADR Basis+Tank verlenging 5 Dagdelen 14 Punten

 

ADR pas aanvragen

Als een kandidaat slaagt voor één of meerdere ADR modules, ontvangt hij/zij een ADR pas van het CCV. Dit pasje dient voorzien te zijn van een pasfoto en handtekening. Deze pas dient de leerling zelf aan te vragen. Dit kan al voor aanvang van de examens. Het aanvraagformulier staat op:
Aanvragen ADR pasjes

ADR Nijland Verkeersscholen

ADR Nijland Verkeersscholen

WhatsApp